بازاریابی محتوایی

محتوا یکی از مهمترین بخش های ارتباط با مشتری است که با استفاده از محتوای مناسب میتوان پیام کلی را به مخاطب انتقال داد که شما با استفاده از محتوای با کیفیت می توانید بازدید کننده را به مشتری وفادار خود تبدیل کنید. دیت هاکس این مهم را به بهترین شکل برای شما انجام می دهد.

در کنارتان هستیم!

تعیین اهداف تولید محتوا

گام اول برای داشتن یک محتوای مناسب و هدفمند شناخت اهداف تولید آن نوع محتوا است که این مرحله کمک شایانی به موفقیت ماموریت محتوای شما خواهد کرد.

تعیین جامعه‌هدف

سئو

برای موفقیت هر چه بیشتر محتوا می بایست هدف خود را تعیین کنید که این اهداف با توجه به کسب و کار شما و اهداف کسب و کار شما می تواند محدوده ای را به عنوان جامعه ی هدف معرفی کند.

ایده پردازی

حال زمان ان رسیده است که برایاهداف و جامعه ی هدف شروع به ساختن محتوا با ایدههای خلاقانه کنیم در واقع ایده خوب مسیر موفقیت محتوا را هموار می کند.

تعیین نوع محتوا

برای نوع تولید محتوا، گزینه‌های متعددی وجود دارد. در اینجا برخی از این انواع محتوا را که بازاریاب‌ها تولید می‌کنند را مثال میزنیم (پستهای وبلاگی، کتاب الکترونیکی، اینفوگرافیک، ویدیو و …)

انتشار و مدیریت پیام

خب در این مرحله ما باید محتوای شما را با استفاده از کانالها و زمانبندی مناسب منتشر کنیم که مدیریت این زمانبندی را میتوان جزئی جدایی‌ناپذیر از بازاریابی محتوایی دانست چرا که انتشار پیام ها در زمان نا مناسب تمامی زحمات در مراحل گذشته را بی اثر می کند

تعیین اهداف تولید محتوا

گام اول برای داشتن یک محتوای مناسب و هدفمند شناخت اهداف تولید آن نوع محتوا است که این مرحله کمک شایانی به موفقیت ماموریت محتوای شما خواهد کرد.

سئو

تعیین جامعه‌هدف

برای موفقیت هر چه بیشتر محتوا می بایست هدف خود را تعیین کنید که این اهداف با توجه به کسب و کار شما و اهداف کسب و کار شما می تواند محدوده ای را به عنوان جامعه ی هدف معرفی کند.

ایده پردازی

حال زمان ان رسیده است که برایاهداف و جامعه ی هدف شروع به ساختن محتوا با ایدههای خلاقانه کنیم در واقع ایده خوب مسیر موفقیت محتوا را هموار می کند.

تعیین نوع محتوا

برای نوع تولید محتوا، گزینه‌های متعددی وجود دارد. در اینجا برخی از این انواع محتوا را که بازاریاب‌ها تولید می‌کنند را مثال میزنیم (پستهای وبلاگی، کتاب الکترونیکی، اینفوگرافیک، ویدیو و …)

انتشار و مدیریت پیام

خب در این مرحله ما باید محتوای شما را با استفاده از کانالها و زمانبندی مناسب منتشر کنیم که مدیریت این زمانبندی را میتوان جزئی جدایی‌ناپذیر از بازاریابی محتوایی دانست چرا که انتشار پیام ها در زمان نا مناسب تمامی زحمات در مراحل گذشته را بی اثر می کند 

سوال خود را ثبت کنید

44658392 - 021