email / sms مارکتینگ

به جرات می‌توان گفت ایمیل و sms که از قدیمی‌ترین روشهای انتقال اطلاعات هستند امروز سهم بسزایی از بازاریابی را در خود جای داده اند. امروزه برندهای بسیاری هستند که با اتکا به این روش مارکتینگ موفق و فعال دارند که میتوان با استفاده از انها بازار هدف خود را به مشتری خود تبدیل کنید

dithox این نوع بازاریابی را با کیفیت بالا انجام می‌دهد.

در کنارتان هستیم!

تدوین استراتژی

قدم اول در این نوع بازاریابی داشتن استراتژی  مناسب و هوشمند است که میتوان با استفاده از این شبکه های اجتماعی به بخش زیادی از بازار هدف خود به مشتری تبدیل کنید.

تهیه‌ی لیست مخاطبین

برای داشتن اطلاع رسانی به بازار هدف باید لیستی از مخاطبین خود تهیه کنیم و سپس محتوای مورد نظر را از طریق email  و sms به بازار هدف خود اطلاع بدهیم

تولید محتوا

تولید محتوا را می‌توان به عنوان گام مهم در تمامی بازاریابی ها دانست. در این مرحله می‌بایست محتوایی را به صورت بسیار مفید و هوشمند تولید کنیم که بتواند دریافت کننده ایمیل یا پیام را به مشتری برند ما تبدیل کند

ارسال محتوا

س از تولید محتوای مناسب میبایست ان محتوا را به صورت حرفه ای و هوشمند به مخاطبین خود معرفی و ارسال کنید این کار نیازمند یک تیم حرفه ای است که بتواند محتوای شما را به صورت هدفمند برای بازار هدف شما ارسال کند.

تحلیل و نتایج

بدون شک، اگر مطابق با استراتژی تولید محتوای دیت‌هاکس پیش بروید، نتایج حاصله کاملا قابل پیشبینی هستند. اما دیت‌هاکس یک گزارش کامل از عملکرد و تاثیر پیام ها برای شما تهیه میکند

تدوین استراتژی

قدم اول در این نوع بازاریابی داشتن استراتژی مناسب و هوشمند است که میتوان با استفاده از این شبکه های اجتماعی به بخش زیادی از بازار هدف خود به مشتری تبدیل کنید.

تهیه‌ی لیست مخاطبین

برای داشتن اطلاع رسانی به بازار هدف باید لیستی از مخاطبین خود تهیه کنیم و سپس محتوای مورد نظر را از طریق email و sms به بازار هدف خود اطلاع بدهیم

تولید محتوا

تولید محتوا را می‌توان به عنوان گام مهم در تمامی بازاریابی ها دانست. در این مرحله می‌بایست محتوایی را به صورت بسیار مفید و هوشمند تولید کنیم که بتواند دریافت کننده ایمیل یا پیام را به مشتری برند ما تبدیل کند

ارسال محتوا

س از تولید محتوای مناسب میبایست ان محتوا را به صورت حرفه ای و هوشمند به مخاطبین خود معرفی و ارسال کنید این کار نیازمند یک تیم حرفه ای است که بتواند محتوای شما را به صورت هدفمند برای بازار هدف شما ارسال کند.

تحلیل و نتایج

بدون شک، اگر مطابق با استراتژی تولید محتوای دیت‌هاکس پیش بروید، نتایج حاصله کاملا قابل پیشبینی هستند. اما دیت‌هاکس یک گزارش کامل از عملکرد و تاثیر پیام ها برای شما تهیه میکند

سوال خود را ثبت کنید

44658392 - 021